Steamboat Tärnan - Steamboat Register Radow sorted by Boats Name

Steamboat Register Radow sorted by Boats Name


Sunrise - 2011
Sunrise - 2011 = vorherige Seite
Übersicht
Talisker = nächste Seite
Talisker
metric/imperial
metric
imperial

Steamboat Tärnan

nation:  
Nation: S
13.02.2014

length
0.00 m
0'-0"
engine: Breding
1 Zylinder
Single
boiler: Vertical Fire Tube
Ångslupen TÄRNAN af Forsvik (Original YouTube Titel)

Ångslupen TÄRNAN är påeldad (Original YouTube Titel)

Ångslupen TÄRNAN går in i Billströmmen på Göta kanal (Original YouTube Titel)


First release of this page: 13.02.2014. 

Sunrise - 2011
Sunrise - 2011 = vorherige Seite
Übersicht
Talisker = nächste Seite
Talisker