Steamboat Tärnan - Steamboat Register Radow sorted by Propulsion

Steamboat Register Radow sorted by Propulsion


Skookum - 1999
Skookum - 1999 = vorherige Seite
Übersicht
Trojan = nächste Seite
Trojan
metric/imperial
metric
imperial

Steamboat Tärnan

nation:  
Nation: S
13.02.2014

length
0.00 m
0'-0"
engine: Breding
1 Zylinder
Single
boiler: Vertical Fire Tube
Ångslupen TÄRNAN af Forsvik (Original YouTube Titel)

Ångslupen TÄRNAN är påeldad (Original YouTube Titel)

Ångslupen TÄRNAN går in i Billströmmen på Göta kanal (Original YouTube Titel)


First release of this page: 13.02.2014. 

Skookum - 1999
Skookum - 1999 = vorherige Seite
Übersicht
Trojan = nächste Seite
Trojan